De Levensboerderij – start van onze Nieuwe Wereld
We hebben een plek nodig waar alle domeinen bij elkaar komen en elkaar versterken. Een plek die motiveert, stimuleert en als motor dient om onze ideeën werkelijkheid te laten worden. Een plek waar we kunnen leven met onze eigen energievoorziening, de garantie van voedsel, ruimte voor holistische zorg,
een nieuwe manier van ondernemen en waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.
De plek wordt het vliegwiel voor een nieuwe samenleving waar je voelt, ziet en ervaart hoe die nieuwe wereld er uitziet. Als we gezamenlijk met álle domeinen tegelijk de krachten bundelen, kunnen we elkaar versterken. Dit is de levensboerderij

Heb je ideeën interesse of input voor de financiering, de organisatiestructuur, en vooral hoe we met
deze plek onze eigen én gezamenlijke wensen, doelen en dromen kunnen realiseren, laat het ons weten via een mail aan info@levensboerderij.com

Meer informatie kun je lezen in dit verslag van een van de bijeenkomsten. En op de website van de levensboerderij.