Bij het Domein Leren en Ontwikkelen zijn we bezig met een onderwijsomwenteling die de zin in leren gaat brengen voor de komende generaties. Kinderen worden gestimuleerd op een manier die bij hen past en krijgen de ruimte om zelfstandig kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen. Op hun eigen wijze, vanuit hun passie en interesse. Het onderwijs sluit aan bij wat zich aandient in het dagelijks leven en maakt de kinderen wegwijs op alle levensgebieden. Dit alles gebeurt binnen een veilige omgeving waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn, veel van elkaar kunnen leren en elkaar ondersteunen.

De afgelopen jaren hebben veel wakker gemaakt. We zien de druk die er ligt op kinderen vanuit de toets-cultuur, de vaak eenzijdige visie binnen het lesmateriaal, de grote klassen waardoor er te weinig persoonlijke aandacht is. Het aanbod van lessen is beperkt en de manier van kennis overdragen vooral theoretisch. Dit heeft een beweging teweeg gebracht bij ouders en leraren, omdat er een groot verlangen is om het anders te doen.

Sommigen denken aan het oprichten van nieuwe scholen, anderen aan thuisonderwijs waarbij kleine groepjes met leraren de kinderen begeleiden en regelmatig samenkomen op verschillende plekken in de stad, zoals een atelier, een dansruimte, het bos, enzovoort.

We komen regelmatig bijeen met Amsterdamse leerkrachten, thuisonderwijzers, creatieve docenten, schooloprichters, onderwijs-begeleiders en kindercoaches. Steeds staat hierbij een thema of deelnemer centraal. We proberen elkaar zo verder te brengen naar de horizon van nieuw, vrij, eigenwijs leren. We onderzoeken wat hiervoor nodig is en wat ieder van ons wil en kan bijdragen in deze veranderende wereld.

Daarnaast ontstaat er gaandeweg een database om de beweging van nieuw leren te ondersteunen. Hierop verzamelen we boeken en websites waar leermiddelen, locaties, leraren en begeleiding te vinden zijn, en inspirerende filmpjes en podcasts.

We zijn bij Leren en Ontwikkelen op zoek naar mensen die tijd en aandacht willen investeren in:

  • organiseren van en/of deelnemen aan bijeenkomsten
  • geven van workshops aan kinderen of begeleiding aan ouders/leraren
  • vinden van geschikte locaties of inspirerende leraren
  • meehelpen bij het realiseren van nieuwe scholen
  • of misschien heb je nog wel iets anders bij te dragen?

Wees welkom om je aan te sluiten!