Visie Nieuw-Amsterdam

In het wereldbeeld van Nieuw-Amsterdam is elk mens vrij en autonoom. Als wij ieder onze verantwoordelijkheid nemen, onze levenskracht ten volle benutten en respect hebben voor al het leven op aarde, kunnen we samen een wereld scheppen waarin alles en iedereen tot bloei kan komen.


Missie Nieuw-Amsterdam

Nieuw-Amsterdam bouwt aan een liefdevolle wereld door mensen samen te brengen zodat hun talenten elkaar in diverse projecten kunnen versterken. Wij willen inspireren en de samenleving steeds bewuster maken door van en met elkaar te leren.

Opbouw

Nieuw-Amsterdam is georganiseerd op basis van de diverse domeinen, die samen de belangrijkste ingrediënten voor een samenleving vormen. Voor de coördinatie, communicatie (site/nieuwsbrief en bijeenkomsten) en ICT zijn er ondersteunende teams.

Dus: met elkaar willen we zoveel mogelijk eigen verantwoordelijk nemen binnen de maatschappij. Zelfredzaamheid, respect en gelijkwaardigheid zijn onze belangrijkste waarden. Als beweging bestaan we uit verschillende type mensen met een gezamenlijk doel. Juist onze diversiteit maakt ons complementair.

Ons streven is vrijheid in verbinding, humaniteit, leven en laten leven. We kijken naar welzijnsmaximalisatie in plaats van welvaartsmaximalisatie.

En last, but not least: we laten ons niet leiden door de fouten in het huidig maatschappelijk systeem, maar juist door manieren hoe we een nieuwe samenlevingsstructuur kunnen creëren.

Logo’s

Wil je iets organiseren namens Nieuw-Amsterdam dan kun je hier de logo’s downloaden.

Het paaltje alleen.

Het paaltje met Nieuw-Amsterdam ernaast.