……Gedachtengoed Anastasia

De levensboerderij is gebaseerd op het gedachtegoed van Anastasia, een negen-delige boekenserie.

Anastasia heeft een visie voor de aarde en de mensheid door het opzetten van familiedomeinen van één hectare, waarin mensen kunnen leven in overvloed. Overvloed betekent vrijheid om onafhankelijk te leven van het systeem. Anastasia pleit dan ook voor systeemverandering. Het huidige systeem voldoet volgens haar niet. De levensboerderij inspireert om onze scheppingskracht te hervatten in overeenstemming met de natuur.

Het levert nieuwe inzichten, vooral het inzicht dat de aarde onvoorwaardelijk geeft in overvloed en hoe we onze energie en gedachtesnelheid kunnen verhogen om tot grote scheppingskracht te komen. Hoe gezonde voeding, het drinken van schoon, energetisch water, zuivere lucht en ons contact met de natuur van invloed zijn op ons bewustzijn. De gevolgen van “ondoordachtheid” zijn overvloedig zichtbaar in de wereld om ons heen.

Start van een nieuwe wereld

De levensboerderij fungeert eigenlijk als vliegwiel om die nieuwe wereld aan te zwengelen.

Het biedt oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Denk aan een 30-tal energie-oplossingen, duurzame bouwmaterialen waarmee duurzame innovatie in de bouw een boost krijgt of hoe we ons voedsel weer gezond krijgen, de biodiversiteit weer terugbrengen en de grond weer gifvrij maken.

Het is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en bijeenkomsten kunt organiseren over de nieuwe wereld (denk aan lezingen over energie in overvloed, holistische healing, energetisch water, voedsel met een Bovis waarde van 9.000, ruimten waar plek is voor leren en ont-wikkelen, etc.).

De stolpboerderij wordt helemaal off-grid gemaakt en toont mogelijkheden en voorbeelden hoe je zelfvoorzienend kunt leven. Gestart wordt met een voedselbos en een medicinale tuin.

Waarom letterlijk een boerderij als gemeenschappelijk centrum?

­­­Een (stolp) boerderij biedt de ruimte om alle domeinen onder te brengen. Ook omdat de boeren in Nederland nu het “pispaaltje” zijn, is het goed om de levensboerderij als “oplossing” naar voren te schuiven voor alle “problemen” waar we (straks) tegenaan lopen. En het blijft niet bij één levensboerderij, er moeten heel veel levensboerderijen komen die straks elkaar gaan steunen en versterken. De ene levensboerderij specialiseert zich in het produceren van warme kleding gemaakt van wol en hennep, de ander in schoeisel, weer een ander in rieten stoelen, of het verbouwen van olifantsgras en vlas voor bouwmaterialen, dan wel het gebruik van innovatieve technieken als 3d printen, robotica en scanning.

Levensboerderij in Noord-Holland

We zoeken een plek in de buurt van Amsterdam. Er staan veel boerderijen te koop en dat worden er het komende jaar helaas nog veel meer. De meeste boerderijen hebben een vraagprijs rond de miljoen. Een klusboerderij is lager in prijs en biedt ons de mogelijkheid de boerderij op te knappen met duurzame materialen en innovatieve technieken.

Power of sacred location

Belangrijk is voor aanvang de krachtplekken (energielijnen) van de locatie te onderzoeken. Heilige geometrie zal meegenomen worden in het ontwerp. Zo is bekend dat een vorm als de “flower of life” een energetische vortex werkende kracht heeft op de plek. Als een voedselbos deze vorm heeft, zal het krachtiger groeien.

Zelfvoorzienend

Bij zelfvoorzienend willen we gebruik maken van de kracht van de natuur. Zorgen dat we compleet onafhankelijk worden van het systeem, met een eigen energievoorziening, regenwateropvang, ons eigen voedsel produceren, onze eigen holistische zorg en scholing, etc.

Organisatie

We hebben veel mensen gesproken (waaronder ook boeren) over de beste organisatievorm. Een coöperatie is een mogelijkheid, maar dit wordt afgeraden, omdat je zo geen slagvaardige organisatie krijgt. Beter is een STAK (stichting administratiekantoor) op te zetten met een bestuur dat is samengesteld uit de afgevaardigden van de domeinen. Dus zeg 5 á 7 bestuursleden van alle domeinen. De bestuursleden vertegenwoordigen de domeinen, waar die groep zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. Het domein “ont-wikkelen” heeft bijvoorbeeld niets te zeggen over het domein holistische zorg. Iedereen moet dus eigenlijk zijn eigen “bedrijfje” runnen, maar krijgt wel hulp van de andere domeinen. Het domein is dus verantwoordelijk voor zijn eigen toko en elke maand heeft het bestuur overleg.

Renovatie boerderij

Een mogelijkheid om de boerderij op te knappen is om er een innovatie-hub van te maken. Aangezien we in tien jaar tijd 1 miljoen woningen moeten bouwen en duurzame innovatie in de bouw niet van de grond komt, kan de boerderij alle mogelijke duurzame innovaties in zich dragen en duurzame innovatie in de bouw helpen versnellen. Denk aan 3d printen met aarde wat de cementindustrie compleet zal vervangen, maar ook 3d printen met calciet, mycelium, algen en zelfs koeienpoep. Een soort mini Floriade, maar dan binnenin één gebouw, met een keukenvloer van eierschalen, een tafel van lisdodde, lampen van mycelium of verlichting van planten die licht geven via fotosynthese.

Ook kan er een samenwerking worden aangegaan met technische scholen om leerlingen die geen stageplek kunnen vinden bij de renovatie van de stolp een stageplek aan te bieden. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om de renovatie te helpen realiseren. Bijkomend voordeel is dat het gebruik van bio composiet materialen als hennep en vlas een veel beter verdienmodel opleveren voor boeren, aangezien zij dan de nieuwe duurzame materialen kunnen aanleveren voor de bouw. Inmiddels hebben we een netwerk van meer dan 100 ontwerpers in duurzame materialen en innovatieve technieken die gezamenlijk willen meehelpen een innovatie-boerderij van de toekomst te bouwen.

Inkomstenbronnen

Door het geven van cursussen over het bouwen met duurzame materialen en innovatieve technieken aan bouwbedrijven, het tonen van de meest efficiënte schone energie-oplossingen en het onderwijzen van agrariërs over innovatieve landbouwtechnieken zonder het gebruik van pesticiden kan de renovatie worden bekostigd.

Gezocht

We zoeken mensen die willen meehelpen met het bouwen aan een nieuwe wereld om te kunnen leven in overvloed en onze levensenergie te herwinnen. Concreet komt dat neer op mensen die financieel kunnen bijdragen aan de aankoop van de grond met stolpboerderij (± geschat op 1 miljoen) of vooruit al een cursus en/of overnachting willen boeken en daarmee financiële middelen genereren. Of mensen die op de verschillende vlakken (voedsel verbouwen, energie-oplossingen realiseren, duurzaam bouwen, et cetera) willen meehelpen met het ontwikkelen van de plek.

Participatie

– Wie wil er meehelpen

– Meehelpen zoeken naar financiers

– Wie wil meefinancieren

– Meehelpen zoeken naar grond

– Meehelpen met de crowdfunding

– Meehelpen met de communicatie

– Meehelpen met de handen uit de mouwen steken

Samenvattend

– Een levensboerderij heeft een voorbeeldfunctie

– Hoe leef je in overvloed

– Hoe krijgen we onze levenskracht terug

– Oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke uitdagingen

            – energie-oplossingen

            – duurzame (woning) bouw

            – gezond voedsel zonder pesticiden

            – schoon en energetisch water

            – schone lucht (via stuifmeel en ethers)

            – biodiversiteit (voedselbossen)

            – vervuilde grond herstellen

            – natuur herstellen die ons energie geeft

Vervolgbijeenkomst

De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 16 november van 18.30-20.00 (inloop 18.00 uur).

Doel van de bijeenkomst is het verder bespreken van de mogelijkheden en wensen van alle geïnteresseerde deelnemers om een gezamenlijke plek te creëren waar we onze dromen kunnen realiseren en hoe we dat gaan doen, maar ook een volgende stap te maken in de concrete integratie van de domeinen binnen de levensboerderij.

Aanmelden voor deze bijeenkomst: info@levensboerderij.com

Verslag levensboerderij bijeenkomt in oktober 2023