‘Ik wil ’t anders, anders dan hoe het momenteel gaat.’ Dit is iets wat steeds meer Amsterdammers zeggen.
De wens is een respectvolle samenleving waarin we eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid voor dragen. Op steeds meer plekken in Amsterdam vinden initiatieven plaats voor het bouwen van zo’n respectvolle en zelfredzame samenleving. Enkele daarvan vinden plaats onder de vlag van Nieuw-Amsterdam. Op deze site lees je er meer over.

Achtergrond

In onze huidige samenleving groeien overheden en multinationals, groeit digitalisering en artificiële intelligentie en dat leidt tot de vraag wie eigenlijk de richting van de ontwikkelende samenleving bepaalt? Zijn dat de centrale machten of zouden dit juist de burgers moeten zijn? Hoewel het geen nieuwe vraag is, is die nu des te belangrijker omdat er in korte tijd een onevenredige druk op de burger is gezet en worden we een transitie in gerommeld waar we als burgers lang niet altijd achter staan.

Geïnspireerd door het gedachtegoed van de parallelle samenleving-ideeën van Ad Broere enerzijds en Bob de Wit anderzijds, zijn enkele Amsterdammers gestart met een groep voor onze stad en omgeving.

Het aantal mensen dat zich aansluit groeit gestaag en daarmee is meer organisatie en meer communicatie gewenst. Naast deze site, die regelmatig per domein updates zal brengen, hebben we een tweemaandelijkse nieuwsbrief. Beide zijn opgezet in een besloten circuit, alleen voor leden van de Nieuw-Amsterdam-groep. Met elkaar willen we zoveel mogelijk eigen verantwoordelijk nemen binnen de maatschappij. Zelfredzaamheid, respect en gelijkwaardigheid zijn de voornaamste waarden. Door ons te concentreren op verschillende onderdelen van de samenleving (zie onder de button: domeinen), kunnen we op een onafhankelijkere manier deels in ons voedsel voorzien, onze lokale economie vormgeven en elkaar steunen. Want alleen in de onderlinge verbinding kunnen we een maatschappij neerzetten waar we wél blij van worden.