Binnen dit domein wordt stevig gediscussieerd dit gebeurt vooral op Signal, ook bij Telegram en IRL. De onderwerpen die besproken worden zijn digitale munten, zoals bitcoin, lokale/ decentrale geldsystemen, en andere manieren van ruilen. Niet overal is nog veel kennis over, dus mocht je veel weten over een initiatief neem dan contact op met Nieuw-Amsterdam.

  • De Florijn –  de Florijn hoopt over enkele maanden met cash geld in een oplage van 100.000 florijnen te komen. In Amsterdam zijn veel ondernemers betrokken, zie deze link op onze site en de website betalenmetflorijn.nl. Op de site staan ook veel filmpjes van oprichter, met FAQ en andere info.
  • De URA – Kennis en ervaring m.b.t. de URA is nog beperkt. Er is nog geen contactpersoon binnen Lokaal Geld NA die goed ingevoerd is. Op de websites https://deblijeb.nl en https://unitedpeople-foundation.org is meer informatie te vinden.
  • De Bitcoin – een aantal leden is hier heel actief in en kunnen mensen goed informeren.
  • 1coinh.org: Teun van Sambeek is de bedenker van het concept van dit alternatief financieel systeem. Hij heeft zelf een app ontwikkeld waarmee mensen elkaar kunnen betalen. Er is een 1e pilot fase geweest die nu overgaat naar een vervolgfase die tot begin 2023 duurt. In deze vervolgfase wordt de app verder doorontwikkeld waarbij telefoons direct (zonder internet of GSM) verbinding moeten maken zodat mensen verder in groepjes met dit peer-to peer betalingsmiddel kunnen experimenteren. Dit gebeurt met zelfgemaakte ID en persoonlijke block chains, die aan het eind van de vervolgfase weer gewist worden. Wie hierin geïnteresseerd is zie  www.1coinH.org.
    1coinhorg is de enige munt die een vorm van basisinkomen genereert voor alle deelnemers door 20 jaar bijschrijving van munten voor elke deelnemer. Dit maakt dit systeem een wérkelijk inclusief systeem, waar iedereen  aan mee kan doen, ook zonder -extern/regulier- inkomen in bijv. euro’s.
  • bartering.nl/. Deze website gaat over ruilen.